Каква е съвременната офис сграда?

www.cwforton.com има идеалното решение за наематели и наемодатели

Каква е съвременната офис сграда днес? Навярно сте виждали извисили се в небето високи, лъскави и недостижими гиганти, които сме виждали само по филмите. Да, но това беше в миналото.

Днес този тип височинно градско офис строителство, с лъскави метално сиви прозорци, може да видите и във всеки по-голям град в България. Разбира се офис сградите не са само лъскава фасада, атрактивен дизайн и доза чувство за нещо скъпо изпречило се пред погледа ни. Те са една съвременна, удобна, функционална и гъвкава среда, където работещите могат да си почиват, да похапват, да се срещат с приятели и да работят разбира се.

С подобряването на бизнес чуждестранните инвестиции в страната, значително се подобри и нивото на офис площи и сгради проектирани и изпълнени в столицата, в големи градове, като Пловдив, Варна, Бургас и други. Облика на индустриалните бизнес зони се оформи и вече може да се твърди, че в България съвременна офис сграда има, както има и съвременна бизнес среда. За протичането на всички тези процеси и срещата на бизнес наемател с бизнес предприемач – значително спомогна Фортън България! Една компания с опит, традиции, професионалисти и надеждни международни партньорства в бранша. Ето и как описват те съвременната офис сграда, а атрактивното им портфолио от клиенти можете да разгледате на www.cwforton.com.

Съвременната офис сграда днес – параметри, подобрения, основни качества

Разбира се бизнеса се ситуира там, където има работна ръка. Където има връзка с други бизнес партньори. На места с добра инфраструктура и пътно-транспортни връзки. Тоест говорим за големите градове, техните индустриални зони и централните им зони. В София например са се обособили редица бизнес офис площи по крайните артерии, където пътищата от първи клас са лесно достъпни и трафика е значително избегнат. По бул. България например можем да видим редица модерни и по нищо не отстъпващи офис сгради на тези от другите големи европейски столици.

Какви са параметрите на тези сгради за бизнес? Какво предпочитат бизнес наемателите и дали могат да го намерят на добри цени в България?

Въпреки лекия спад в чуждестранните инвестиции у нас, страната ни си остава атрактивно място за бизнес – понеже има професионална работна ръка, изградени съвременни офис площи за бизнес и сравнително добра инфраструктура на градовете и пътната мрежа. Бизнес наемателя се води от три основни фактора, когато търси да наеме или закупи офис сграда. Те са: добра локация, добра инфраструктура, съвременна офис сграда с добро сервизно обслужване. Когато тези три критерия са на високо ниво, офис сградите са предпочитани и независимо от отдалечената си локация от центъра са идеални за бизнес.

Въпросите с начините на придвижване на работниците до работните места, възможностите за паркиране в района, удобствата за ползването на обществени структури (банки, поща, заведения за хранене и т.н.) са важен фактор, за избора на една офис сграда. Много е важна и нейната техническа обезпеченост и надеждно сервизно обслужване.

Днес работодателя търси активна офис среда за работниците си, а не просто място за работа. Затова доверете се на професионалистите израснали със съвременната офис среда у нас и потърсете Фортън, когато искате да наемете/закупите или отдадете под наем/продадете офис сграда!