В кои случаи да подадем заявление за марка на ЕС

Ако развивате бизнес, който набира все по-голяма популярност и пазарът, на който оперирате е не само местния, но и този на ЕС, то е добре да се замислите за защита на предлаганите от Вас стоки и/или услуги чрез марка на ЕС или както е популярното й название сред неспециалистите – „европейска“ марка.

Ако сте решили да действате в тази насока като се доверите на опита на специалисти, то „Арамакс“ ООД ще Ви помогнат. Те ще Ви информират по най-важните въпроси, свързани с регистрацията на марка на ЕС – какви са изискванията, каква е процедурата, колко време отнема и др. За цени на някои от най-търсените услуги вижте повече тук

В кои случаи да подадем заявление за европейска търговска марка?

В кои случаи да подадем заявление за европейска търговска марка? Ако имате намерение да разпространявате произвежданата от Вас продукция на територията на няколко страни – членки на ЕС, най-удачно е да се подаде заявка за регистрация на марка на Европейския съюз пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Предимството на този тип марка е, че чрез една заявка се покриват всички 28 държави-членки на ЕС. Ако бъде успешно регистрирана, марката на ЕС има валидност 10 години от датата на подаване и може да бъде подновявана преди изтичане на нейната валидност неограничен брой пъти за нов 10-годишен период. Разликата при направо подаденото заявление за марка на ЕС и това, което е подплатено със специализирано проучване, е че при първото няма как да се прецени дали има вече регистрирани сходни или идентични марки. Т.нар. проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки спестява разходи и неприятности, които може да изникнат на по-късен етап.

Каква по вид да бъде Вашата европейска марка, какви стоки и/или услуги да покрива също са важни въпроси, на които ще можете да си отговорите, след като сте взели предвид насоките и съветите на специалистите в бранша.
За всички подробности, свързани с регистрацията на европейски търговски марки, можете да потърсите професионалните консултанти от „Арамакс“ ООД кликни тук