Колко е цената на слухов апарат Сименс?

Проблемите, свързани с нарушения в слуха, не са пречка за активното участие в социалния живот.

Вариантите за грижа и профилактика на слуха са все повече и по-функционални. Едни от най-предпочитаните са слухови апарати Сименс с цена и качество, които ги превръщат в изключително изгодно предложение. У нас можете да намерите широка гама от модели слухови апарати Сименс от Сониотон, която отговаря на нуждите на различни увреждания в слуха, а фирмата работи с лицензиран и сертифициран Център за слухово протезиране, който има възможност за изпълнение на поръчки чрез отпусканите от държавата средства за закупуване и протезиране на слухови апарати при правоимащи лица.

Колко е цената на слухов апарат Сименс?

По отношение на ценовата гама, Сониотон е изключително конкурентен и предлага цялостни решения по консултации,закупуване и протезиране на слуховите апарати. Още от създаването си Сониотон работи предимно със Сименс като една от най-добре представените марки в световен план. преди повече от 130 години Вернер фон Сименс изобретява първообраза на съвременните слухови апарати, който нарича Фонофор. Името говори само по себе си, че с нарушения в слуха се проблематизира една от съществена част от човешкия живот – говора. Интегрирането на хора с увреждания като пълноправни членове на обществото е проблем, който се разрешава комплексно. Приносът на науката и технологиите много ясно личи в съвременните слухови апарати Siemens, които имат редица програми и функции, позволяващи максимално качество на чуване. Специално внимание е отделено и на способностите на устройството да разграничава човешка реч от шумовете в околната среда. Друг проблем със слуховите апарати, разрешен от Сименс е защитното покритие и вентилирането при моделите,които ги изискват. За клиентите си световния гигант SIEMENS е разработил няколко класа слухови апарати, като разликата е в това дали предпочитате по-дискретния, или по-комфортния дизайн. А за да разберете колко е цената на слухов апарат Сименс, ви препоръчваме на да разгледате сайта на Сониотон, като задължително се допитайте до специалист от екипа им от секция „Контакти“.