Предлага ли се обучение по ЗБУТ за работа на открито?

Съгласно законите в страната ни, всякакъв вид трудова дейност задължително включва и инструктаж за безопасност, който се провежда веднъж годишно според Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Като работодател, в случай, че не искате да се нагърбвате лично с тази задача – можете да проведете обучение по збут с збутобучения.com.
От тази фирма са професионалисти в провеждането на всякакъв вид обучения по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд). Съответно можете да разчитате на тях за направата на обучение по збут за работа на открито. А ето и какво включва то?

Предлага ли се обучение по ЗБУТ на открито?

Както знаете, работата навън, на открито, крие доста рискове. Като започнем от метеорологичните условия, в които се налага на работниците да работят и стигнем до някои по-специфични ситуации, където, ако човек не знае как да се предпази – би могъл да пострада. В тази връзка не са единични случаите на нелепи инциденти, които допринасят обаче за сериозното увреждане на хора, работещи на открито. Именно поради тази причина всяко обучение по збут за този вид дейност включва 15 нормативни акта, придружени с многобройни практически действия от страна на обучаващите. Средно всяко обучение продължава около 6 часа.

По-важните теми, които то засяга са:
1. Нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа на открито.
2. Оценяване на рисковете за здравето и безопасността на работещите от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито. Методи за оценка и анализ. Източници на информация.
3. Права, задължения и отговорности на работодателя.

И още няколко по-важни точки, които можете да откриете на збутобучения.com.