Expired: Защо наличието на полиграф в София е улеснение

Ако се съмнявате в някого за извършено действие, което е във ваш ущърб или в нещо, казано от някого, вече можете да проверите истината по много лесен начин.
Услугите на polygraph, или детектора на лъжата, могат да ви дадат точни отговори на вашите въпроси за много кратко време.
Става дума за научен метод на изследване от полиграф в София от poligraf.bg, който се предлага в София и е достъпен на всякакви теми. Техниката, с която се работи е на високо ниво, тъй като същият тип се използва и в американските разузнавателни служби. Разбира се само полиграф не е достатъчен, за да се проведе цялото изследване. Необходимо е то да бъде проведено от специалист психофизиолог, който да проведе теста и да анализира резултатите. А тук става дума за висок професионализъм, тъй като вещите лица са обучени от световни специалисти и са членове на международни асоциации на полиграфистите.
Предлаганите услуги се отнасят до въпроси от всякакъв характер, като необходимо условие е подлаганото на изследване лице да има доброволно участие. Така, само за няколко часа, колкото трае цялото изследване, може да разплетете ситуацията, която ви интересува и да възвърнете спокойствието си. Всички знаем колко тревожно и пагубно за съня може да бъде едно въртящо се съмнение, което не ни дава мира. Въпросът е, че от само себе си много трудно може да се разсее едно подозрение. Понякога имаме нужда от ясни доказателства. За това прибягваме до услугите на полиграфа. Информацията, която ни е необходима излиза с точност над 98%, а данните са строго конфиденциални и се ползват само от поръчителя на изследването.
Колкото по-бързо разкриете истината, толкова по-скоро ще можете да се придвижите напред по всеки притесняващ въпрос. Достатъчно е да определите като важност желанието си да разкриете каква е реалността и може да се обърнете към услугите на полиграфа. Ако се намирате в София, няма да има и нужда да пътувате, за да се ползвате с метода на детектора на лъжата. Не губете повече време в излишно анализиране, без доказателства. Запазете съня си, като се обърнете към надеждния научен метод за разкриване на истината. Проверете сами.