Приложението на полиграфа в наши дни

Има ли всъщност приложение полиграфът в наши дни?  Отговорът е твърдо да, тъй като той би могъл да ни послужи в много различни ситуации.
Най-напред ще започнем с историята на полиграфа в детекторналъжата.net, който у нас по-често срещан като детектор на лъжата. Както при всеки друг уред, така и при него е имало различни варианти, за да се достигне до тази, позната ни днес.
Първият полиграф е създаден през далечната 1885г. Създателят му бил от италиански произход – Чезаре Ломброзо. Той е изпълнявал длъжността на лекар по криминология и е открил интересни факти за човешкото тяло. Ломброзо е стигнал до извода, че повишаването на кръвното налягане се случва при изричането на лъжа. Ето защо уредът, който създал отчитал именно кръвното налягане.
Но след години американецът Джон Ларсон се позовал на доклади и изследвания на психолози, които доказвали, че кръвното налягане е само част от реакциите на човешкото тяло при лъжа. Така че той направил полиграфа по-усложнен, тъй като добавил измерване на дишането, пулса и на кожата. Освен това тези резултати автоматично се записвали от самия полиграф.
детектор на лъжата от детекторналъжата.net
Точно това е и уредът, който се използва в наши дни. Той често се използва за разкриване на престъпления, както и на корупционни практики. Също така полиграфът може да бъде от огромна полза и на всеки един човек, като се има предвид, че съществува фирма, в която всеки може да се подложи на детектор на лъжата. Това наистина е огромно улеснение за всички ни, тъй като можем да сложим край на съмненията, като например дали половинката ни изневерява, или пък дали партньорът ни в бизнеса ни лъже.
Не се колебайте да опитате, тъй като ще си спестите куп главоболия. Полиграфът определено може да ни покаже дали можем да се доверим на даден човек.